Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Proclaimer

Wij respecteren uw privacy als bezoeker van deze website. Wij behandelen persoonlijke informatie vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer u gegevens verstrekt, gebruiken wij deze alleen om aan uw verzoek om dienstverlening te kunnen voldoen. Voordat bij de aanvraag van een dienst gegevens worden opgeslagen en verwerkt, wordt uw toestemming gevraagd.

Verder houden wij algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag op de website. Hiermee optimaliseren wij onze dienstverlening. Het gaat hierbij niet om persoonlijke gegevens.

De website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die informatie bevatten over het bezoek van de website. De gebruikte cookies zijn tijdelijk en worden na het afsluiten van de webbrowser verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden gebruikt voor het optimaliseren van de toegankelijkheid van de website.