Toegankelijkheid

Deze website houdt rekening met bezoekers die deze site met andere middelen dan een reguliere computer bezoeken. Ook voor bezoekers met audiovisuele beperkingen proberen wij deze site zo toegankelijk mogelijk te houden. Om die reden voldoet deze website aan de webrichtlijnen. Deze Webrichtlijnen zijn door de landelijke overheid ontwikkeld als kwaliteitseis voor Rijksoverheidswebsites. De Webrichtlijnen bouwen voort op de algemeen bekende webstandaarden en op de toegankelijkheidsrichtlijnen van het W3C. Deze benoemen de eisen die overheidsorganisaties moeten stellen om een toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige website te realiseren. Voor meer informatie over webrichtlijnen verwijzen wij u naar de website http://www.webrichtlijnen.nl.